hoe lang zal beroerte herstel te nemen?

Herstellende van een beroerte zijn vele verschillende overwegingen en componenten. Sommige patiënten ten volle terugvorderingen, terwijl anderen zich richten op het herstel dat hen in staat stelt om te leren hoe te leven met hun beperkingen.

Revalidatie na een beroerte moet beginnen zodra medisch gezien mogelijk is. Veel patiënten met een beroerte beginnen aan een revalidatieprogramma, terwijl nog steeds in het ziekenhuis.

Sommige patiënten met een beroerte herstellen heel snel. Anderen gaan door middel van maanden of jaren van revalidatie. Therapie en herstel methoden veranderen naarmate patiënten vooruitgang en opnieuw leren vaardigheden.

Revalidatie na een beroerte programma’s omvatten fysio- en ergotherapie om patiënten te helpen herwinnen motorische vaardigheden en het uitvoeren van dagelijkse taken. Logopedie en psychologische behandeling zijn ook vaak opgenomen.

Een goede revalidatie na een beroerte programma helpt patiënten weer controle over hun leven en opnieuw te leren vaardigheden verloren gaan als gevolg van de beroerte. Veel patiënten met een beroerte in staat zijn om te leven en functioneren normaal na een beroerte met een succesvolle rehab programma.

Beroerte herstel is afhankelijk van de ernst van de beroerte en andere complicaties vanwege de beroerte. Krijgen onmiddellijk medische hulp tijdens of vlak na een beroerte en het begin van de revalidatie zo snel mogelijk zowel de doeltreffendheid van de revalidatie en de tijd die het duurt te verlagen.